Information från Trafikkontoret

Spåren på Avenyn och Södra Vägen, från Valand till Korsvägen, är slitna och behöver bytas ut. Spårbytet pågår från 17 juni till 18 augusti 2019. Samtidigt som spåren byts förskönas spårområdet med ny granit- och gatsten och förstärks för att klara framtidens busstrafik. På Södra Vägens sydvästra sida byggs en ny cykelbana och en ny vattenledning grävs ner.

Kollektivtrafiken tar andra vägen under byggtiden

De spårvagnar och bussar som idag trafikerar sträckan mellan Valand och Korsvägen tar andra vägar under spårbytet eller dras in. Många linjer går från de närliggande hållplatserna Liseberg, Scandinavium och Heden.

Begränsad framkomlighet för fordonstrafik

Under arbetet kommer framkomligheten för fordonstrafik vara begränsad. Gående och cyklister tar sig fram ungefär som vanligt. På Södra Vägen är gång- och cykelbanorna öppna under byggtiden.

Just nu pågår planering för att säkerställa så god framkomlighet som möjligt för samtliga trafikslag.

Grävarbeten för vattenledning i vår

Från våren 2019 gräver Kretslopp och Vatten en ny huvudledning för dricksvatten på Södra Vägen från Korsvägen till Engelbrektsgatan. Det innebär begränsad framkomlighet för fordonstrafik på Södra Vägen redan från mars. Arbetet beräknas vara klart i augusti.

Arbetet kommer att pågå i etapper med olika påverkan på fordonstrafken. Du som går och cyklar kommer fram förbi arbetsområdet. Buss och spårvagn går som vanligt fram till den 17 juni då trafkkontoret startar spårarbeten på Södra Vägen.

» Etapp 1: Framkomligheten är begränsad på delar av Engelbrektsgatan och Södra Vägen.
» Etapp 2: Södra Vägen på sträckan mellan Berzeliigatan och Olof Wijksgatan stängs för all fordonstrafk i riktning mot Korsvägen. Övriga gator i området är öppna som vanligt.
» Etapp 3: Södra Vägen kommer att vara öppen för fordonstrafk igen men med begränsad framkomlighet på sträckan mellan Olof Wijksgatan och Korsvägen.

Under 2020 gräver vi klart vattenledningen på Södra Vägen från
Engelbrektsgatan till Vasagatan.

PDF-info från Kretslopp och Vatten
PDF-info från Trafikkontoret

 


Om du har frågor eller funderingar kring trafikkontorets arbete kontakta:

Håkan Karlén, planeringsledare på trafikkontoret, 031-368 26 78

Har du frågor eller funderingar gällande Kretslopp och Vattens arbeten, kontakta:

Lars Ottosson, Byggledare Kretslopp och vatten, 031-368 70 12
Per-Olof Kjell, Entreprenörens platschef, 0703-947 070