Västlänken Korsvägen

Information Västlänken

Här läggs aktuell information om byggandet av Västlänkens deletapp Korsvägen upp.

Du hittar mer information på:
Trafikverkets hemsida med nyheter och information för deletapp Korsvägen
Trafiken.nu med aktuell trafikinformation

2018-11-16 Trafikförändringar vid Korsvägen
Ett körfält på östra sidan av Korsvägen, strax före korsningen Korsvägen/Örgrytevägen, och ett körfält på Örgrytevägen österut, mittemot Svenska Mässan stängs av. Det gör att fordonstrafiken som kör från Korsvägen mot Liseberg får samsas i ett körfält. Läs mer