Rapporter & presentationer

Framkomligheten i City under byggtiden

Trafikkontoret har arrangerat flera frukostseminarier kring tillgängligheten nu under byggtiden i Göteborg. Här hittar du presentationerna därifrån.

* Infomöte 181107_Hedenparkeringar
Infomöte 181011 Älvsborgsbron
* Infomöte 181011 Trafiken i City julhandeln 2018
* Infomöte 180524_Framkomlighet i City 2018_1
Infomöte 180524_Framkomlighet i City 2018_2
Infomöte 180524_Framkomlighet i City 2018_3
Infomöte 180312_Framkomlighet i City 2018
* Infomöte 171115_Framkomlighet i City 2018
* Parkering i en stad som växer – Infomöte 15 nov 2017

 

Handeln i Sverige

Den senaste kartläggningen av handeln i Sveriges regioner presenteras på ett frukostseminarium i Göteborg. Där presenteras färsk statistik över hur handeln utvecklades under fjolåret. Här är presentationen. Se även www.handelnisverige.se.

Handeln i Sverige_seminarium 180905

NKI-undersökning av besökarna i området kring Avenyn 2017

Under hösten 2018 kommer flera byggprojekt påverka framkomligheten för besökare och handlare i centrum. Trafikkontoret startar nu upp en NKI-undersökning (Nöjd-Kund-Index) bland besökarna i Centrum. Undersökningen är en nollmätning som ska ligga till grund för förebyggande och kommunicerande arbete i syfte att säkerställa handelns tillgänglighet under byggskedet.

Trafikkontoret_NKI Besökare Avenyn nov 2017

 

Rapport shoppingturismen i Sverige och Göteborg

2017_Shoppingturism-i-sverige-2017_Svensk Handel (20171106)

 

Cityindex – en objektiv stadskärnemätning

Cityindex beskriver främst utvecklingen inom detaljhandeln, men berör även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna. Mätningen visar att stadskärnorna behåller sina marknadsandelar och att e-handeln och externhandeln växer på bekostnad av den övriga fysiska handeln. Cityindex lanserades av HUI Research och Agora under hösten 2017. Läs mer här.

 

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

I början av oktober 2013 avslutades remissrundan för allmänheten vad gäller att lämna synpunkter på gestaltningsprogrammet för Avenyn och kringliggande gator. Resultatet sammanställdes till följande rapport.